fbpx

ברוכים הבאים ל- Parfum

מארז ט״ו באב משלוח עד הבית חינם מתנות על כל הזמנת בושם

Terms

תקנון אתר

1. כללי
1.1. התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.
1.2. האתר משמש כחנות (להלן: “החנות”) אונליין לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים. כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, רשאי לבצע הזמנה בחנות.
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין “parfum.co.il”, לכל דבר ועניין, לכן הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
1.4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
1.5. “parfum.co.il מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך לרכוש מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
1.5.1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.
1.5.2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב- “parfum.co.il” או בצדדים שלישיים כלשהם.
1.5.3. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם “parfum.co.il” או מי מטעמה.
1.5.4. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באתר “parfum.co.il”
1.5.5. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם, גנוב או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
1.5.6. במידה ולא קיים מלאי זמין למכירה אשר טרם עודכן בחנות.

2. אודות המכירה והמוצרים
2.1. “parfum.co.il” מאפשרת לך לרכוש מוצרים בדרך נוחה, מהירה ובמחירים אטרקטיבים,
2.2. ניתן לקבל פרטים אודות כל מוצר באתר או ליצור קשר עם החנות בטלפון או במייל.
2.3. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש לבחור תחילה את המוצר המבוקש ולאחר מכן ללחוץ על “לחצו לרכישה/הוסף לסל”. לאחר אימות הפרטים כמשתמש רשום יש להזין נתונים אישיים כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כדי שההזמנה תתבצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. יש לשים לב כי מסירת פרטים אלה מכניסה אותך למאגר המידע והדיוור של החברה
מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע “parfum.co.il” בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה במייל או/ו בטלפון תוך שלושה ימי עסקים.
חשוב להבהיר, הרשמה ל- “parfum.co.il” מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות “parfum.co.il”, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של “parfum.co.il”.

3. ביטול רכישות
3.1. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר באריזתו המקורית, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בדואר אלקטרוני או בטלפון המפורסם באתר – ישירות אל החנות. בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו המלא (כפי שמופיע בחשבונו באתר), כתובת הדוא”ל, מספר הטלפון, מספר ההזמנה וכן ייצרף בפנייתו אל החברה העתק חשבונית שנשלחה לו לאחר רכישת המוצר. החברה רשאית לדרוש פרטים מזהים נוספים.
החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול העסקה.

לא ניתן לבטל עיסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה
3.2. חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – , (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים “parfum.co.il” או בעליו לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ובנוסף לעמלת כרטיס האשראי. אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא שנפתחה, או שנעשה כל שימוש במוצר. כמו כן לא תתאפשר החזרת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות ודרישות מיוחדות, או מוצרים שאריזתם המקורית נפתחה.
3.3. סכום הזיכוי המקסימלי יהיה הסכום ששולם עבור המוצר, החברה לא תשלם בשום מקרה פיצוי בגין נזק עקיף בגין איחור, טעות במוצר, אובדן זמן וכו’

3.4. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספק, על הלקוח מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. אם בחר הצרכן להחזיר את המוצר באמצעות שליח של החברה, הוא יחויב בעלות המשלוח.
3.5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העיסקה נשלח ממחסני החברה.
3.6. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
3.6.1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
3.6.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין
3.6.3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין
3.6.4. במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
3.6.5. הודעה על ביטול העיסקה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
3.6.6. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון
3.6.7. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.

4. שיטת המכירה בחנות
4.1. מכירה רגילה – מכירת מוצרים במחיר קבוע מראש.
הגולש בוחר מוצר ממגוון המוצרים ומבצע את הקנייה בהתאם להנחיות האתר (מומלץ לעיין בפרטי המוצר בטרם ביצוע הקנייה).
ניתן לרכוש את המוצרים שעות ביממה.

5. אספקת והובלת המוצרים
5.1. יש לבדוק שלמות המוצר בקבלתו ובמידה של בעיה להודיע לנו מיידית באמצעות פקס ו/או דואר אלקטרוני.
5.2. החנות תדאג לספק את המוצר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה תוך המועד הנקוב בדף המכירה אלא אם צויין אחרת, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיסי האשראי.
5.3. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
5.4. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
5.5. שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
5.6. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
5.7. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח
5.8. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי
עסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

6. דמי משלוח
6.1. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
6.2. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף.
6.3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח. לקוח אשר לא ידרוש את המוצר שנשלח אליו בחבילה והמוצר יחזור לחנות, יחוייב בדמי משלוח נוספים גם עבור שליחה מחדש של החבליה שחזרה עקב אי דרישתה במועד.

7. כללים נוספים
7.1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון ונהלי הרכישה לפי שיקול דעתה הבלעדי מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
7.2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות.
7.6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה. שימוש בהם והצגתם מותנית באישור בכתב ממפעילת האתר.
7.7. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לכאורה לנכונות הפעולות.
7.8 המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.

8. שירות לקוחות
8.1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות אל נציגים מטעם החנות במייל. הלקוח מסכים בזאת כי הדין החל על מדיניות זו ועל כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עמה הינו אך ורק דינה של מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת ממדיניות זו, סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף או לשנות את תנאי מדיניות זו בכל עת ולפי שיקול-דעתה הבלעדי ובלבד שביחס לכל עסקה יחולו תנאי המדיניות כפי שהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה.

Skip to content